Kundbranschen

Med en civilingenjörsexamen i botten (industriell ekonomi) har jag hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med marknadsföring, företagskontakter och företagsutveckling. Både som egenföretagare och som anställd. Alltid med kundfokus och långsiktiga kundrelationer.

Jag anser nämligen att mina kunder och jag har det gemensamt att vi alla jobbar i kundbranschen.

Nu driver jag en verksamhet där jag brinner för att engagera mig via styrelse-, mentors- och ledarskapsarbete i mindre och medelstora företag,.

Min affärsidé driver mig och mina kunder framåt:

 “Tillföra lönsam erfarenhet och kompetens till växande och föränderliga företag och organisationer”.

Jag kan tillföra erfarenheter från växande och föränderliga organisationer. Jag har förmågan att förstå kundernas behov och kundnytta, är förändringsbenägen, har erfarenhet, inger förtroende och trygghet, är drivande och affärsinriktad till min läggning och kan diskutera såväl med ekonomer som med tekniker. Som ledare har jag en förmåga att få personalen med mig på ett sätt som får alla engagerade och delaktiga i såväl resultatet som vägen dit.

Jag utnyttjas bäst i företag och organisationer som vill något, som står inför en förändring, som vill framåt och behöver driv och energi.

Erfarenhet av utlandsarbeten genom kundrelationer i Danmark, Norge och Finland.
Agenturverksamhet med leverantörer i USA, Australien, Israel, Taiwan, Sydkorea och Storbritannien.

Från januari 2014 har jag engagerat mig i ett konsultnätverk med erfarna konsulter som heter Senior Partners. Vänligen se vidare på www.seniorpartners.se .

Intresserad av en kontakt? Vänligen ring 070-5750084 eller skriv till goran.peterson@gpforetagskonsult.se

Comments are closed.