Mentorskap

Det är en gammal sanning (?) att chef utnämns man till medan att vara en ledare, det måste man förtjäna. Att då kunna reflektera över situationer i den egna verkligheten tillsammans med en mentor, med personlig erfarenhet från ledarskap kan vara ovärderligt.

Som mentor skall jag genom min kunskap, erfarenhet och engagemang ge stöd åt och bidra till en annan persons personliga utveckling och med främjandet av verksamheten som övergripande mål.

Mitt mentorskap kan vara till enskilda befattningshavare som VD, marknadschef, försäljningschef, konsult, m.fl. En speciell ledarroll är att leda andra ledare och att leda genom andra.

Sagt om mig som chef:

Systemutvecklare:
”Jag är stolt över att ha haft Göran som chef”

 Utvecklings-/konsultchef, sedermera börsbolagsVD:
”Det var genom Görans stöttning och coaching som jag kom fram och kunde utvecklas.”

Avdelningschef:
” … Min absolut bästa tid på företaget var under den tid då du var min chef.”

 Affärssystemkonsult:
” You will be missed…
Tiden med dig som chef har varit den bästa jag har upplevt här på företaget. Jag tackar dig för detta!”

 Avdelningschef:
” …Tack igen du har varit en utmärkt chef och medmänniska.”

 Avdelningschef:
”Du är den bästa chef jag någonsin haft. Och jag har haft ett flertal.”

 Säljare/KAM:
”Den bästa chef jag haft!”

 Intresserad av en kontakt? Vänligen ring 070-5750084 eller skriv till goran.peterson@gpforetagskonsult.se

Comments are closed.