Organisationsförändringar

Företag och organisationer är stadda i ständig förändring och i vissa fall och skeenden kan det vara mest optimalt att ta in extern hjälp för att leda en förändringsprocess. Speciellt om denna process medför nedskärningar eller andra ”jobbiga” och ”negativa” sysslor och beslut.

En lyckad förändringsprocess innehåller kommunikation, delaktighet, ledarskap, öppenhet, mål och vision. Speciellt kommunikation, hela tiden, är oerhört viktigt i en förändringsprocess.  Utebliven information är också information fast negativ sådan och skapar bara osäkerhet.

I en förändringsprocess är också ett bra ledarskap viktigt och här kan extern hjälp vara en stark framgångsfaktor.

Intresserad av en kontakt? Vänligen ring 070-5750084 eller skriv till goran.peterson@gpforetagskonsult.se

Comments are closed.