Styrelseuppdrag

God bolagsstyrning innebär att bolagen drivs med sina ägares intresse som ledstjärna. God bolagsstyrning bidrar till effektivitet, tillväxt, ökad dynamik och lönsamhet.

Ett bra styrelsearbete handlar om att ha fokus på de viktiga och därmed ofta svåra frågorna, de som har med företagets framtid och överlevnad att göra. Ett aktivt och engagerat styrelsearbete stimulerar företagsledningen. Här spelar min fleråriga erfarenheter som VD av olika styrelser med olika typer av styrelseordförande en stor roll.

Vad kan jag som extern ledamot tillföra styrelsen?

  • Nya perspektiv
  • Ny kompetens
  • Ökande professionalism
  • Lättare att skilja på operativa och strategiska frågor

Det kan också vara viktigt vid ex. generationsskiften eller andra speciella situationer i företaget att ta in en extern ledamot.

Som certifierad styrelseledamot (Styrelseakademien Sydost) erbjuder jag också integritet, affärserfarenhet och struktur i styrelsearbetet. Jag kan hjälpa till att sätta mål för styrelsens arbete och se till att det utvärderas.

VD för en samarbetspartner:
” … dig som god affärskollega med en sund inställning och bra erfarenhet…”

 Managementkonsult:
Du har ett bra strategiskt tänk i företagets ledning, Det är en förlust för företaget att du slutar”.

Exempel på styrelseerfarenhet:

Ledamot i Senior Partners Management AB
Ordförande i Ekonomi och Affärssystem Norden AB.
Ledamot i Meriworks AB.
Ledamot i Traventus AB.
VD-uppdrag i två olika Visma-bolag som ägdes av Visma ASA. Styrelsernas ordförande var dels Vismas koncernchef och dels en inhyrd extern ordförande.
VD-uppdrag i Microfront Växjö AB (ägarlett företag) innan detta köptes upp av Martinssonkoncernen.

Styrelsen i föreningen Företagarna i Lessebo kommun

Intresserad av en kontakt? Vänligen ring 070-5750084 eller skriv till goran.peterson@gpforetagskonsult.se

Comments are closed.