IT-rådgivning

Det är inte självklart att företagens användning av sina affärssystem är optimalt och här kan jag genom min långa erfarenhet från IT-branschen och affärssystem fungera som rådgivare åt företag och organisationer. Tanken är att hjälpa företagen till att affärssystemet blir ett lönsamt verktyg i deras affärsverksamhet.

Sagt av en VD för ett kundföretag:

” Jag tycker det är mycket tråkigt att du lämnar – har känt att du varit ett säkert och klokt stöd,…”

Intresserad av en kontakt? Vänligen ring 070-5750084 eller skriv till goran.peterson@gpforetagskonsult.se

Comments are closed.